Stretnutie generácií

10:00 - 16:00 Podujatia

Miesto: Kalištie
Dátum: 23.6.2018
Organizátor: Múzeum SNP Kapitulská 282/23 Banská Bystrica
Náš klub KM Sto Tankov robí ukážku bojov RC tankov ako každý rok na tomto významnom celoštátnom podujatí

Miesto:
Kalište