Osobné údaje

ochrana osobných údajov na stránke stotankov.sk

Vaše súkromie berieme vážne. Údaje o svojich návštevníkoch chránime v súlade s právnymi predpismi EÚ. Pre identifikáciu na našich stránkach požadujeme od návštevníkov len základné údaje ako sú meno, e-mailová adresa, fakturačná adresa. V žiadnom z našich systémov nezadávate informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

Všeobecné informácie

Zásady ochrany osobných údajov na stotankov.sk sú určené k ochrane práva návštevníkov na súkromie a uistenie, že všetky informácie zdieľané s nami cez www.stotankov.sk sú bezpečne uložené. Registráciou u nás a využitím našich webových stránok súhlasíte, že stotankov.sk smie používať a zverejňovať informácie podľa potreby, v súlade s právnymi predpismi EÚ. Ak nesúhlasíte s podmienkami uvedenými nižšie, nemali by ste používať produkty a služby ponúkané na stotankov.sk.

Zhromažďovanie informácií a ich využitie

Za účelom spracovania Vašej registrácie presne a včas, je nevyhnutné, aby sa zhromaždili niektoré osobné informácie o Vás . Aby sme Vám mohli umožniť prístup k funkciám na našich webových stránkach, budeme od Vás vyžadovať autentifikáciu užívateľským menom a heslom. Registrovaním na našich stránkach nám poskytujete súhlas k posielaniu informačných e-mailových správ, v ktorých Vás informujeme o Vašom účte či ďalších ponukách z webstránky stotankov.sk. Okrem toho budú vaše údaje uložené pri prístupe k technickej podpore. S ohľadom na vydávanie faktúr je povinnosťou kupujúceho, aby nám poskytol dodatočné informácie potrebné k faktúre, ako celé meno, fakturačnú adresu a e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež použité, ak je to požadované v prípade súdneho konania, pokiaľ ide o ochranu a obranu práv majetku stotankov.sk, alebo v súvislosti s akoukoľvek fúziou alebo inou podnikateľskou činnosťou, ktorá vyžaduje, aby údaje uložené na stotankov.sk boli zverejnené.

Zmena / Aktualizácia osobných údajov

Ak ste nám dali súhlas na zasielanie informácií o aktualizáciách, vrátane e-mailových spravodajov o novinkách, podujatiach a akciách, potom je Vašou povinnosťou nás informovať o všetkých zmenách svojich kontaktných údajov. Ak nie ste schopní vykonať takéto zmeny prostredníctvom našich webových stránok, môžete kontaktovať náš tím podpory, ktorý bude vykonávať zmeny na Vašom účte na základe Vašich požiadaviek. Taktiež môžete kedykoľvek zrušiť e-mailové upozornenia priamo na stotankov.sk.

Ochrana osobných údajov

Informácie zhromaždené a uložené na stotankov.sk sú chránené. Zabezpečujeme, aby údaje získané od našich návštevníkov boli zaistené v čo najväčšej možnej miere a neposkytujeme tieto dáta akejkoľvek neoprávnenej osobe alebo organizácii. Všetky dáta sú dostupné len pracovníkom stotankov.sk a len zmluvným externým poskytovateľom služieb, ktorí ich môžu využívať na plnenie obchodných úloh. Zneužitie týchto údajov je zakázané a ak by mali byť tieto informácie použité nevhodným spôsobom bude stotankov.sk vyvodzovať zodpovedajúce disciplinárne opatrenia.

Povolenie na poskytovanie údajov

Pre úspešnú spoluprácu je nevyhnutné, aby stotankov.sk udržiaval minimálne množstvo osobných informácií o návštevníkoch, aby bolo možné poskytnúť vhodné produkty a služby, pretože bez poskytnutia určitého množstva osobných informácií spoluprácu nie je možné uskutočniť.

Kedykoľvek nás môžete požiadať o zrušenie zdielania niektorého z osobných údajov s nami, berte však na vedomie, že to môže obmedziť poskytovanie produktov a služieb na stotankov.sk.

Vezmite prosím na vedomie, že môžu existovať zákonné alebo úradné situácie, kedy je nevyhnutné, aby boli vaše osobné údaje zverejnené aj napriek Vášmu nesúhlasu.