Partneri

Ďakujeme našim úžasným partnerom a podporovateľom

Hlavný partneri

...

Múzeum SNP
allmodel.sk
Finox

Mediálny partneri

...

datagen.sk
Jeltec
Farby SABR
Urpiner

Partneri podujatí a podporovatelia

...

Easy School
Copia

KALEAstav s.r.o.

kalea.stav36@gmail.com

Tvoje logo