Oznamy

oznamy pre členov klubu Sto tankov

Vážení priatelia,


cctv

v priestore diorámy bol 25.6.2019 sprevádzkovaný kamerový systém a dioráma je od tohto dátumu monitorovaná bezpečnostnými kamerami napojenými na políciu. Z toho vyplýva pre všetkých bez výnimky oznamovacia povinnosť pred vstupom na diorámu. Každý návštevník je povinný nahlásiť svoju požiadavku o vstup na moje telefónne číslo 0948 747 245, alebo na číslo Stana Ďuríka 0903 846 660. Je nutné túto nahlasovaciu povinnosť dodržiavať aby ste sa vyhli zbytočným problémom a nedostali sa do konfliktu s policiou!


Toto opatrenie bolo nutné zaviesť, nakoľko sa v poslednom čase v priestore pohybujú nezodpovedné osoby a taktiež došlo k poškodeniu niektorých častí diorámy a vystavených objektov.


Informujte aj svojich známych a priateľov ktorí by mali záujem mimo plánovaných akcií jazdiť v dioráme.


Ďakujem za porozumenie


Jaroslav Kršiak