Oznamy

oznamy pre členov klubu Sto tankov

Podmienky prihlásenia a registrácie

Vyplň všetky požadované polia ako meno, priezvisko, adresa, telefón, mail, typ a názov modelu, ŠPZ a číslo OP.


Každý účastník podujatia sa zaväzuje k dodržiavaniu nižšie uvedených pravidiel a podmienok účasti:

Každý účasník je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy pri prevádzke svojich modelov na verejnom priestranstve podľa stanovených zákonov SR.

Rešpektovať propozície a stanovené podmienky organizátorov.

Nesmie jazdiť s modelom po parkovisku, medzi ľuďmi, lietať v blízkosti ľudí.

Svojim konaním a správaním narušiť priebeh celého podujatia.

Riadiť sa počas podujatia pokynmi usporiadateľov a dodržiavať stanovené podmienky v rámci bezpečnosti a prevádzky svojich modelov.

Nezasahovať svojvoľne do zariadenia objektov umiestnených v priestoroch podujatia.